Scandinavian Centre for Colorectal Surgery

Scandinavian Centre for Colorectal Surgery (Scandinavian CCS) är en trygg och säker kökortningsklinik vilket innebär att de regioner i Sverige som inte kan eller hinner behandla de patienter som drabbats av sjukdom i tjock- och ändtarmen inom stipulerade 36 dagar kan remittera patienterna till Scandinavian CCS för utredning och operation. Vi som arbetar på kökortningsklinikerna är seniora kolorektalkirurger och sjuksköterskor (specialister på cancer i tjock- och ändtarmen) från Sverige, Norge och Danmark.

Ökat behovet av kolorektalkirurgi i Sverige

I Sverige finns ett nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer som ställer upp behandlingsrekommendationer, utarbetade av en nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-02-24. I det nationella vårdprogrammet fastslås att Socialstyrelsen och SKL har beslutat att ett standardiserat vårdförlopp (SVF) för tjock- och ändtarmscancer ska införas med det danska ”pakkeförlöpet” som förebild. Ett underlag är utarbetat och intentionen var/är att det skulle ha implementerats redan 2016. Tyvärr har detta inte kunnat genomföras på mer än ett fåtal orter i Sverige.

Med anledning av de långa väntetiderna för kirurgisk behandling av sjukdomar i tjock- och ändtarmen bildades Scandinavian CCS. Syftet är att starta resurskliniker för operation av framför allt tarmcancer. Den huvudsakliga intentionen med klinikerna är att korta väntetiderna i alla delar av Sverige och på så sätt förbättra förutsättningarna för att Socialstyrelsens mål och rekommendationer kan uppfyllas.

Vision

Att implementera det Socialstyrelsen och SKL har beslutat, om ett standardiserat vårdförlopp för alla patienter i Sverige, som drabbats av cancer i tjock- och ändtarmen. Målsättningen är att alla patienter ska bli opererade i enlighet med SVF, vilket innebär att de ska erhålla kurativt syftande behandling inom 36 dagar efter slutförd utredning.

Uppdrag

Att bli en kompletterande och integrerad vårdgivande resurs som hanterar kirurgiskt kurativa sjukdomar i tjock- och ändtarmen i samarbete och med befintlig verksamhet.

Strategi

  • Att etablera högspecialiserade kirurgiska kliniker i Sverige och Danmark.
  • Att erbjuda en nyckelmodell där kliniken är integrerad med etablerade vårdgivare och sjukhus.
  • Där samarbetet med befintliga resurser förstärks och integreras i syfte att korta köerna till operation.